Porady

Dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza w Wielkiej Brytanii

Zdecydowanie naj┼éatwiej jest rozpocz─ů─ç dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w Wielkiej Brytanii. Wystarczy wype┼éni─ç bardzo prosty formularz, podpisa─ç i wys┼éa─ç do urz─Ödu podatkowego, mo┼╝na to zrobi─ç bezp┼éatnie nawet do trzech miesi─Öcy po rozpocz─Öciu dzia┼éalno┼Ťci jako osoba samozatrudniaj─ůca si─Ö. Ten brak utrudnie┼ä wynika z tradycji i swobód obywatelskich, a prawo do pracy i do bogacenia si─Ö do takich swobód nale┼╝─ů.


Polacy zak┼éadaj─ůcy firm─Ö na terenie Wielkiej Brytanii s─ů traktowani na równi z obywatelami innych, rdzennych pa┼ästw UE. Sam proces rozpocz─Öcia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej na wyspach brytyjskich przez obcokrajowca jest w porównaniu z innymi krajami stosunkowo proste, gdy┼╝ nie s─ů wymagane specjalne zezwolenia ani licencje. Jedynie w bran┼╝ach: us┼éug bankowych, ubezpiecze┼ä oraz doradztwie inwestycyjnym i handlu obcokrajowiec musi postara─ç si─Ö o zezwolenie.

Formy dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej

Oprócz pracy na zasadzie samodzielnej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej (samozatrudnienie), w Wielkiej Brytanii istniej─ů nast─Öpuj─ůce formy dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej:

- Spó┼éka typu korporacyjnego - companies - staj─ů si─Ö osob─ů prawn─ů poprzez wpisanie do rejestru Companies House,
- Spó┼éka zwyk┼éa - Partnership. Odmian─ů spó┼éki zwyk┼éej jest spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů.

Samodzielna dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza - samozatrudnienie


Najbardziej odpowiedni─ů form─ů prawn─ů dla podj─Öcia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej w mniejszym rozmiarze wydaje si─Ö by─ç samozatrudnienie czyli samodzielna dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcza. W Wielkiej Brytanii osoby fizyczne podejmuj─ůce samodzieln─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů maj─ů obowi─ůzek dokonania rejestracji w lokalnym urz─Ödzie skarbowym (HM Revenue & Customs), tj. zg┼éoszenia przyjazdu do Wielkiej Brytanii i zg┼éoszenia samozatrudnienia.

Kolejnym krokiem dla osób podlegaj─ůcym brytyjskiemu prawu w zakresie ubezpiecze┼ä spo┼éecznych (zob. poni┼╝ej) jest wyst─ůpienie o przyznanie numeru ubezpieczenia spo┼éecznego do lokalnego oddzia┼éu Departamentu Pracy i Emerytur.

Osoby podejmuj─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w szeroko rozumianym sektorze budownictwa s─ů zobowi─ůzane zg┼éaszaj─ůc samozatrudnienie i przyjazd do Wielkiej Brytanii uzyska─ç równie┼╝ tzw. tymczasow─ů kart─Ö CIS-4 (Constructions Industry Scheme). Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia spo┼éecznego osoby te wyst─Öpuj─ů o sta┼é─ů kart─Ö CIS-4.

Osoby samozatrudnione, po przekroczeniu ustalonego progu obrotów rocznych, powinny si─Ö równie┼╝ zarejestrowa─ç jako p┼éatnicy VAT. Do sytuacji takiej dochodzi jednak stosunkowo rzadko, poniewa┼╝ limit ten jest relatywnie wysoki.

Uzyskany za granic─ů dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, (do opodatkowania pozosta┼éych dochodów osi─ůgni─Ötych w Polsce stosuje si─Ö stawk─Ö podatku wyliczon─ů dla ca┼éo┼Ťci dochodu: polskiego i zagranicznego). Dlatego osoba, która od 2007 roku zarabia zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, uwzgl─Ödnia zarobki brytyjskie w polskim PIT tylko do ustalenia stopy procentowej, która b─Ödzie mia┼éa zastosowanie do zarobków polskich. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik od 2007 roku pracowa┼é i zarabia┼é tylko w Anglii, a w Polsce nie osi─ůgnie ┼╝adnych dochodów, nie musi w kraju w ogóle rozlicza─ç si─Ö z pieni─Ödzy zagranicznych (Polacy pracuj─ůcy w Wielkiej Brytanii nie musz─ů opodatkowywa─ç w Polsce dochodu uzyskanego za granic─ů).

Polacy zarabiaj─ůcy za granic─ů, którzy musz─ů rozlicza─ç si─Ö w kraju, do rocznego PIT b─Öd─ů musieli do┼é─ůczy─ç nowy za┼é─ůcznik PIT/ZG, gdzie znajduje si─Ö informacja o wysoko┼Ťci dochodów z zagranicy i zap┼éaconym tam podatku w danym roku podatkowym. Trzeba w nim wykaza─ç uzyskany poza krajem dochód i zap┼éacony tam podatek po uprzednim przeliczeniu go na z┼éotówki (Przychody w walutach obcych przelicza si─Ö na z┼éote wed┼éug kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, og┼éaszanych przez bank, z którego us┼éug korzysta┼é podatnik, i maj─ůcych zastosowanie przy kupnie walut. Je┼╝eli podatnik nie korzysta z us┼éug banku, przychody przelicza si─Ö na z┼éote wed┼éug kursu ┼Ťredniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, og┼éaszanego przez Narodowy Bank Polski. Te same zasady b─Öd─ů mia┼éy zastosowanie do przeliczenia na z┼éote podatku zap┼éaconego za granic─ů). Za┼é─ůcznik ten b─Ödzie trzeba do┼é─ůczy─ç do zezna┼ä: PIT-36, PIT-36L, PIT-38.

Po wej┼Ťciu Polski do Unii Europejskiej Brytyjski urz─ůd podatkowy wyzby┼é si─Ö wszelkich uprzedze┼ä rasowych. Zarejestrowa┼ée┼Ť si─Ö i p┼éacisz podatki - jeste┼Ť OK. Taxman nie pyta o twój status imigracyjny. Dlatego tylko w Wielkiej Brytanii mo┼╝liwe jest odzyskanie podatku przez osob─Ö, która pracowa┼éa bez prawa pracy i od dawna nie ma wa┼╝nej wizy. Ale je┼Ťli uchylasz si─Ö od p┼éacenia podatków, to urz─Ödnik mo┼╝e by─ç mniej pob┼éa┼╝liwy ni┼╝ policjant i ma wi─Öksze uprawnienia, z których skrupulatnie skorzysta. Brytyjczycy traktuj─ů p┼éacenie podatków jako obowi─ůzek i ┼║le wygl─ůda w towarzystwie osoba, która chwali si─Ö, ┼╝e nie p┼éaci podatków, bo oznacza to, ┼╝e ┼╝yje na koszt pozosta┼éych. Niestety, takie przechwalanie zdarza si─Ö s┼éysze─ç z ust pocz─ůtkuj─ůcych biznesmenów znad Wis┼éy.

Zasady ubezpieczenia spo┼éecznego osób przemieszczaj─ůcych si─Ö w ramach Unii Europejskiej okre┼Ťla akt prawa wspólnotowego, tj. Rozporz─ůdzenie Rady (EWG) z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia spo┼éecznego do pracowników najemnych, osób prowadz─ůcych dzia┼éalno┼Ť─ç na w┼éasny rachunek i do cz┼éonków ich rodzin przemieszczaj─ůcych si─Ö we Wspólnocie. Zgodnie z tym rozporz─ůdzeniem, osoba prowadz─ůca dzia┼éalno┼Ť─ç na w┼éasny rachunek na terytorium dwóch lub wi─Öcej pa┼ästw cz┼éonkowskich podlega ustawodawstwu tego pa┼ästwa, na terytorium którego zamieszkuje, je┼╝eli wykonuje jak─ůkolwiek cz─Ö┼Ť─ç swojej dzia┼éalno┼Ťci na terytorium tego pa┼ästwa.

Osoby prowadz─ůce dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů jedynie w Wielkiej Brytanii s─ů zobowi─ůzane do op┼éacania w tym kraju sk┼éadek na ubezpieczenie spo┼éeczne. W Wielkiej Brytanii wszyscy p┼éatnicy sk┼éadek podzieleni s─ů na sze┼Ť─ç grup. Osoby samozatrudnione kwalifikuj─ů si─Ö, w zale┼╝no┼Ťci od wysoko┼Ťci rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spo┼Ťród tych sze┼Ťciu grup. Wszystkie osoby prowadz─ůce samodzieln─ů dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů op┼éacaj─ů sk┼éadk─Ö w grupie drugiej (Class 2), natomiast sk┼éadka dla grupy czwartej (Class 4), obowi─ůzuje tych samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwot─Ö 5, 715 funtów.

Spó┼éka zwyk┼éa (Partnership)


W celu podj─Öcia dzia┼éalno┼Ťci w mniejszym zakresie mo┼╝na równie┼╝ rozwa┼╝y─ç utworzenie spó┼éki zwyk┼éej (partnership) przypominaj─ůcej polsk─ů spó┼ék─Ö cywiln─ů. nie podlega rejestracji.

Spó┼éka zwyk┼éa powstaje na zasadzie zawarcia umowy pomi─Ödzy wspólnikami, którzy maj─ů na celu osi─ůgni─Öcie zysku. Nie ma ona osobowo┼Ťci prawnej i nie podlega rejestracji, a liczba wspólników ograniczona jest zazwyczaj do 20, wszyscy s─ů solidarnie odpowiedzialni za zobowi─ůzania spó┼éki. Jej wspólnicy powinni si─Ö natomiast zarejestrowa─ç jako osoby samozatrudnione.

Pozosta┼ée typy spó┼éek podlegaj─ů wpisowi do rejestru spó┼éek prowadzonego przez brytyjski urz─ůd rejestrowy Companies House. Urz─ůd ten zajmuje si─Ö rejestracj─ů i gromadzeniem informacji o spó┼ékach z obszaru Anglii, Walii i Szkocji. Oddzielne rejestry spó┼éek prowadzone s─ů na terenie Pó┼énocnej Irlandii, wyspy Man oraz wysp na Kanale La Manche: Alderney, Guernsey i Sark oraz Jersey.

Zakres informacji i dokumentów, których przekazanie jest niezb─Ödne do dokonania rejestracji, zale┼╝y od typu zak┼éadanej spó┼éki. Rejestracja, jak równie┼╝ wszelkie zmiany danych obj─Ötych rejestracj─ů podlegaj─ů op┼éatom (lista aktualnych i inne informacje na temat rejestracji s─ů dost─Öpne na stronie www.companieshouse.gov.uk.

Spó┼éka z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů

W spó┼éce z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů wyst─Öpuj─ů dwie kategorie wspólników: general partners - prowadz─ů spó┼ék─Ö i s─ů odpowiedzialni za jej zobowi─ůzania bez ogranicze┼ä oraz limited partners - ich odpowiedzialno┼Ť─ç ograniczona jest do wysoko┼Ťci wniesionych wk┼éadów kapita┼éowych, ci wspólnicy nie bior─ů udzia┼éu w zarz─ůdzaniu spó┼ék─ů.

WA┼╗NE! Spó┼éka, która naby┼éa w wyniku rejestracji osobowo┼Ť─ç prawn─ů musi corocznie przekazywa─ç do urz─Ödu rejestrowego sprawozdania z informacjami o wszelkich zaistnia┼éych zmianach.

Procedura rejestracyjna

Po utworzeniu spó┼éki nale┼╝y zarejestrowa─ç j─ů w Urz─Ödzie Rejestrowym - Companies House, potwierdzeniem rejestracji jest Certificate of Incorporation. Przy zak┼éadaniu jednoosobowej dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej nie ma obowi─ůzku rejestracji. W celu zarejestrowania spó┼éki z ograniczon─ů odpowiedzialno┼Ťci─ů w Companies House nale┼╝y przedstawi─ç nast─Öpuj─ůce dokumenty:

- Memorandum of Association - w tym dokumencie zawarte s─ů g┼éówne informacje na temat spó┼éki (nazwa, miejsce zarejestrowanej siedziby, cele i zakres dzia┼éalno┼Ťci, o┼Ťwiadczenie o ograniczonej odpowiedzialno┼Ťci, suma kapita┼éu i jego podzia┼é na sta┼ée cz─Ö┼Ťci). Memorandum pe┼éni tak┼╝e rol─Ö umowy za┼éo┼╝ycielskiej i statutu spó┼éki.

- Articles of Association - tutaj okre┼Ťlone s─ů prawa akcjonariuszy, zasady wyp┼éaty dywidend, tworzenia rezerw, przekazywania udzia┼éów, procedura prowadzenia walnego zgromadzenia oraz kompetencje udzia┼éowców.

Wielka Brytania nie wprowadzi┼éa ogranicze┼ä (okresów przej┼Ťciowych) w zakresie podejmowania pracy przez obywateli tzw. "nowych" pa┼ästw cz┼éonkowskich, dlatego te┼╝ przedsi─Öbiorca prowadz─ůcy dzia┼éalno┼Ť─ç gospodarcz─ů w Wielkiej Brytanii mo┼╝e zatrudnia─ç zarówno pracowników brytyjskich, jak i polskich. Osoby podejmuj─ůce prac─Ö w Wielkiej Brytanii maj─ů jednak obowi─ůzek zarejestrowania si─Ö w Wydziale ds. Rejestracji Pracowników brytyjskiego Ministerstwa Spraw Wewn─Ötrznych.

W Wielkiej Brytanii nie ma równie┼╝ ogranicze┼ä w nabywaniu nieruchomo┼Ťci przez osoby zagraniczne, budynki wykorzystywane do prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej musz─ů natomiast uzyska─ç certyfikat stwierdzaj─ůcy prawid┼éowe zabezpieczenie przeciwpo┼╝arowe.Dodano: 2010-12-27 19:53:17 Wy┼Ťwietle┼ä: 2821-